Erhvervsforeningens jobmarked:

 

Rudersdal Erhvervsforening åbner nu en job-portal. På vores elektroniske medier – Facebook og hjemmeside – vil vi annoncere jobs:

-hvis et medlem af foreningen eller familie/venner til vedkommende søger job, slår vi det gerne op.

(Det skal foregå anonymt. Det vil sige, at navnet på den jobsøgende ikke nævnes. Erhvervsforeningens rolle er så at skabe forbindelsen)

-hvis en medlemsvirksomhed eller samarbejdspartner søger medarbejdere, slår vi det ligeledes gerne op.

Fordelen ved at markedsføre sig gennem erhvervsforeningens medier er, at man går den direkte vej til en målgruppe, som er i vækst.             Desuden er det gratis.

Send din ansøgning eller job-annonce til job@rudersdal-erhvervsforening.dk 

Skriv ligeså en mail job@rudersdal-erhvervsforening.dk hvis du vil i kontakt med person bag opslag! 

 

 
       
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
14042019A 

Stærke kompetencer

Dygtig kvinde først i 60’erne er blevet ledig efter en fusion og søger nye udfordringer. Vi bringer herunder det spændende CV. Skriv på adressen job@rudersdal-erhvervsforening.dk, hvis du er interesseret i, at vi formidler kontakt:


Kompetencer:
*Personaleledelse
* Forandringsledelse
* Strukturering af processer og koordinering af forretningsgange
* Strukturering og formidling af store mængder af data
* Tænker og arbejder systematisk og med et væsentligt blik for forskellige muligheder
* Arkivarbejde, herunder udarbejdelse af journalnøgle og arkiveringsprincipper
Styrker
* Energisk
* Proaktiv og handlekraftig
* Selvstændig og ansvarsbevidst
* Pragmatisk, opfindsom og eksekverende
Erhvervserfaring:
2010-2019/08 Københavns Professionshøjskole- tidligere Metropol – Bibliotek
* Afdelingsleder for 17 fastansatte medarbejdere samt for 4 studentermedhjælpere.
* Ledet personalet gennem flere forandringsprocesser i takt med at organisationen har udviklet sig, hvilket betyder at biblioteket er gået fra 7 filialer til 3.
* Daglig drift af biblioteket som dækker 13 grunduddannelser og efteruddannelser inden for de fleste forretningsområder.
* Samarbejde med uddannelserne om de studerendes og undervisernes informationsbehov.
* Etableret nye systemer, herunder formidlingsplatform og nyt bibliotekssystem i sommeren 2017.
* Nyhedsovervågning. Primus motor på at opbygge og etablere en nyhedsovervågnings tjeneste, på udvalgte væsentlige fagområder.
* Etableret et Forsknings- og Udviklings-understøttende team i biblioteket, som har fokus på, at lave søgninger, reviews, bibliometriske analyser mm.
* Udarbejdet nye administrative rutiner i kølvandet på de ændringer der sker, når de fysiske forhold samt systemerne ændrer sig.
1994-2010 PricewaterhouseCoopers
* Etablering og drift af virksomhedsbibliotek – opbygget et videnscenter.
* Startede som arkivar, hvor hovedopgaven var at etablere overblik og orden!
Etablering af arkiv og løbende udviklet dette fra papir til elektronisk arkiv.
Søgning og vejledning i databaser indenfor områderne:
statistik, lovstof, markedsforhold, skat, revision, persondata, nyhedsstof mm.
* Market Intelligence opgaver: research, analyse af store datamængder, value add.
Vurdere og sammenholde data fra eksterne kilder med den viden der allerede var til stede i virksomheden.
* Nyhedsovervågning af klienter og potentielle nye kunder – opsætning af søgeagenter mm.
* Knowledge Management ansvarlig for Danmark i det europæiske samarbejde i PwC.
* Projektmedarbejder i diverse projekter der indeholdt informationsindsamling. Biblioteket var bl.a. med i et globaliseringsprojekt, hvor jeg bidrog med en fakta-bog om forholdene i de lande
som konferencen var koncentreret omkring. Desuden var jeg tovholder på hele konferencen, som blev afholdt sammen med Udenrigsministeriet og to store banker i Norden. Denne blev
gentaget 3 år i træk.
1991-94 Rockwool Engineering A/S
* Etablering af virksomhedsbibliotek og registreringssystem for tegninger og knowhow.
Rockwool havde et behov for at kunne identificere hvor og hvem der havde adgang til tegninger og viden omkring deres produktionsapparat, dette projekt var jeg ansvarlig for.
1988-91 A/S Storebæltsforbindelsen
* Etablering af journalfunktion og virksomhedsbibliotek, herunder det intensiverede arkiveringsbehov i forbindelse med ”Køb dansk klausulen”.
Uddannelse:
2017 Diplom i ledelse. Afgangsprojekt: ”Fusion af Metropols og UCC’s bibliotekt”.
1999 Cand.scient.bibl. - Danmarks Biblioteksskole, København
Speciale: Brugerinvolvering ved design af websites.
1987 Bibliotekar - Danmarks Biblioteksskole, Ålborg
Kurser:
2018 Faciliteringsteknikker (Bibliotekarforbundet)
2016 Arbejdsmiljøuddannelse (ArbejdsMiljøOrganisation v/ABROS Group og APROPOS
Kommunikation ApS)
2014 Mødeledelse og gennemslagskraft (Internt kompetenceudviklingsforløb på Metropol)
2013 MIE innovationsforløb. Internt kompetenceudviklingsforløb på Metropol.
Forløbet er støttet af Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise og Metropol
2009 Scenarioteknik (SFIS Workshop, Sverige)
2009 X-point = udarbejde geografiske analyser, benchmarking og måling (Experian A/S)
2008 Udvidet Excel kursus (4D Konsulenterne A/S)
Sprog:
* Dansk
* Engelsk
* Tysk
* Nordiske sprog
Frivillig:
* Tennis: Tovholder på torsdagstræningen
for motionisterne


 
 
 

Sponsorer

Rudersdal Erhvervsforening - Foreningen for Erhverv & Netværk - 3460 Rudersdal - Tlf. 40104947