Vil du være morgenmadssponsor?

Alle vore medlemmer har mulighed for at blive morgenmadssponsor og på den måde profilere sig.

Som morgenmadssponsor kan du holde et indlæg på 10-15 minutter og fortælle om dine produkter eller ydelser. Herudover kan du udlevere flyers eller brochurer som uddyber din profil, evt. med en invitation til et møde i virksomheden.

Efter hvert møde bliver mødedeltagerne bedt om at evaluere sponsorindlægget og komme med evt. leads.
 
Inden mødet bliver du profileret på vores hjemmeside, og i nyhedsbrevet.
 
Prisen for at være morgenmadssponsor er kr. 2.500,- eksklusiv moms. 
 
Kender du nogen som ikke er medlem, men som alligevel gerne vil være morgenmadssponsor, skal de naturligvis være velkommen til det. Det koster kr. 5.000,- eksklusiv moms og inkluderer et års medlemskab.  
 
Kontakt os for at få booket dit indlæg.
 
Jesper Winther Andersen
Mobil: 40104947 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Rudersdal Erhvervsforening 

Sponsorer

Rudersdal Erhvervsforening - Foreningen for Erhverv & Netværk - - Rudersdal - Tlf. 40104947